การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

บริการให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ

 1. อธิบายและให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทและธุรกิจ
 2. จัดหาสำนักงาน/สาขาโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์สแตนฟอร์ดจำกัด (บริษัทในเครือ)
  * ทางบริษัทเองมีสำนักงานให้เช่าเช่นกัน
  * ทางบริษัทมีสำนักงานให้เช่า กรุณาสอบถามห้องว่าง
 3. การจัดตั้งบริษัท โดยสำนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญทางปกครองPG
 4. การยื่นขอรับรอง/ขอใบอนุญาต/จดทะเบียนโดยสำนักงานผู้เชี่ยวชาญทางปกครองPG / ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบ โดยทนายสิทธิบัตร 
 5. การจัดทำแผนการประกอบธุรกิจ/การขอวีซ่าประกอบธุรกิจ/บริหารธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจดทะเบียนPG
 6. เริ่มกิจการ
  สามารถแนะนำบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน, กรรมการ, หุ้นส่วนผู้จัดการได้
  * ทางบริษัทมีบริการเป็นตัวแทนทางธุรกิจเช่นกัน
 7. การจัดหาทรัพยากรบุคคล
  A. บริษัทจัดหาทรัพยากรบุคคลPGCA (บริษัทในเครือ)
  B. การดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคม
  C. การดำเนินการเกี่ยวกับประกันการจ้างงาน
  D. การร่างสัญญาจ้างแรงงาน
  E. การจัดทำข้อบังคับในการทำงาน
  F. ยื่นคำร้องหรือปรึกษาเรื่องเงินช่วยเหลือหรือเงินสมทบทุนสำหรับการจัดตั้งธุรกิจ
  G. การคำนวณเงินเดือน
  A จะดำเนินการโดย PGCA ส่วน B~Gจะดำเนินการโดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและประกันสังคม
 8. การดำเนินงานด้านภาษีอากร
  ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาประจำ, ปิดงบประมาณ, ชำระภาษี, จัดทำบัญชี, บันทึกบัญชี, ยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี, การขอคืนภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำนักงานนักภาษีอากรPG (บริษัทในเครือ/ร่วมประสานงาน
 9. การต่อวีซ่าประกอบธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการจดทะเบียนPG (ผู้ร่วมประสานงาน)
 10. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารบริษัท
  นักวางแผนการเงิน (Financial Planner) (พนักงานของทางบริษัท)
 11. ให้คำปรึกษาทางด้านการระดมทุน บริการให้คำแนะนำด้านการเงินแบบครบวงจร เช่น เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ เป็นต้น นักภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสังคมและแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนทางด้านการเงิน (บริษัท PG , บริษัทในเครือ PG & หุ้นส่วน) 
 12. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการจัดการบริษัท ทนายความ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲