การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

เกี่ยวกับวีซ่าประกอบธุรกิจ

วีซ่า “ประกอบธุรกิจ” คืออะไร

คือการอนุญาตพำนักประเภทหนึ่งที่ให้แก่ชาวต่างชาติที่ประกอบกิจการค้าขายหรือกิจการอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น หรือ ทำกิจกรรมที่เป็นการบริหารจัดการกิจการดังกล่าว
* ได้แก่ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารกิจการ

อธิบายให้เข้าใจโดยง่ายๆ คือ


เงื่อนไขในการขอ “วีซ่าประกอบธุรกิจ” ได้แก่

  1. มีสถานประกอบกิจการอย่างเป็นกิจจะลักษณะในประเทศญี่ปุ่น
    *ทางบริษัทพีจีมีสำนักงานให้เช่า แต่บางครั้งสำนักงานอาจจะเต็ม กรุณาสอบถามล่วงหน้า
  2. เงินทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านเยนขึ้นไป หรือมีการจ้างงาน "ชาวญี่ปุ่น" หรือชาวต่างชาติที่มีสถานะ "พำนักถาวร" "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น" "คู่สมรสของผู้พำนักถาวร" "ผู้พำนักระยะยาว" เป็นพนักงานประจำ 2 คน โดยไม่รวมถึงตัวผู้ประกอบกิจการเอง
  3. มีแผนการดำเนินธุรกิจและรายละเอียดของกิจการที่เป็นรูปธรรมสามารถทำได้จริง อีกทั้งประสบการณ์ทำงานของผู้ประกอบกิจการ (ผู้บริหารธุรกิจ) เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

* สิ่งที่ต้องระวังมากอีกประการคือ ถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นแต่ก็มีกรณีที่ วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ


สามารถกล่าวได้ว่าวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” นั้นต้องอาศัยความรู้พิเศษเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนธุรกิจ, การยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

ท่านสามารถปรึกษานิติบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรPGและขอคำแนะนำได้


วีซ่าระยะ 4 เดือนของวีซ่า “ประกอบธุรกิจ”

ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี2015 วีซ่า “ประกอบธุรกิจ” นั้นจะมีระยะเวลาพำนักใหม่เป็น 4 เดือน
ข้อดีที่แตกต่างจากวีซ่าระยะเวลา 1 ปีก็มี แต่ว่าจะมีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติเมื่อยื่นขอต่อระยะเวลาพำนักหลังครบ 4 เดือน

* สำหรับการขอต่อระยะเวลาพำนักนั้นจะต้องมีที่พักและที่ตั้งสำนักงานเป็นหลักแหล่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับชาวต่างชาติ แต่ทางบริษัทของเรามีบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ท่านจึงสามารถวางใจได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲