การจัดตั้งบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ

ช่วยเหลือทุกด้านเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยชาวต่างชาติ, ขอวีซ่าประกอบธุรกิจ มีเจ้าหน้าที่รองรับ 12 ภาษา

บริการช่วยเหลือโดยPGเพื่อการจัดตั้งบริษัท

จัดหาสำนักงานและจัดทำสัญญา

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเครือของเราสามารถช่วยเหลือท่านในการเลือกหาสำนักงานและครอบครองอสังหาริมทรัพย์, การทำสัญญาเช่า, การทำสัญญาซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น


การขอใบอนุญาต

มีธุรกิจบางกรณีที่ต้องได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจจากทางภาครัฐก่อน ซึ่งทางเราสามารถประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญการจัดทำเอกสารกฎหมาย, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายปกครอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและประกันสังคม เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้


การยื่นคำร้องด้านภาษีอากร, การกำกับดูแล, การให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย, อสังหาริมทรัพย์(การออกแบบ), การแปล/ล่าม, การจัดหาทรัพยากรบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและประกันสังคม, ทนายความ, สิทธิบัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า

หากท่านต้องการความช่วยเหลือทางเราสามารถประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้นได้


สถานะการพำนักของชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัท/การจัดการธุรกิจและอื่นๆ

ผู้ที่มีวีซ่าประเภท “พำนักถาวร” “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” “คู่สมรสของผู้พำนักถาวร” “ผู้พำนักระยะยาว” จะสามารถจัดตั้งบริษัท/ประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นได้
ทั้งนี้ วีซ่าประเภท “นักเรียน/นักศึกษา” “วีซ่าที่เกี่ยวกับการทำงาน” จะไม่สามารถจัดตั้งบริษัท/ประกอบธุรกิจได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องขอสถานะวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” ก่อน
โดยการขอสถานะวีซ่า “ประกอบธุรกิจ” จะดำเนินการโดยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ในด้านวีซ่าของชาวต่างชาติมานานเป็นผู้ดำเนินการแทน
นอกจากนี้ สำหรับการยื่นขอวีซ่าประกอบธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ (ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ล้านเยนขึ้นไป) หรือ มีลูกจ้างประจำตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป , มีสำนักงาน, มีแผนการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากเช่นกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันจันทร์-ศุกร์:10:00~18:00)
(วันเสาร์:11:00~17:00)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
แบบฟอร์มอีเมลคลิกที่นี่
หากแจ้งว่าเห็นจากเว็บไซต์ของเรา จะสามารถให้คำแนะนำได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทในเครือPGและบริษัทคู่ค้า

Related Services

PG Group & Partners

top▲