Thành lập công ty cho người nước ngoài

Thành lập công ty cho người nước ngoài
Hỗ trợ toàn diện việc xin visa quản lý kinh doanh Đối ứng 12 ngôn ngữ

Visa quản lý kinh doanh

Visa quản lý kinh doanh là gì?

Là tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài khi có hoạt động mậu dịch hoặc kinh doanh, hoặc thực hiện hoạt động quản lý tương ứng tại Nhật.
※ Chẳng hạn như giám đốc hay quản lý của 1 doanh nghiệp

Nội dung chi tiết.


Điều kiện xin visa quản lý kinh doanh

  1. Có văn phòng công ty độc lập tại Nhật
    Công ty chúng tôi có hỗ trợ cho thuê văn phòng. Tuy nhiên, có trường hợp sẽ bị đặt hết nên vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng phòng trống
  2. Vốn điều lệ từ 500 man trở lên hoặc ngoài giám đốc, có 2 nhân viên toàn thời gian là người Nhật, hoặc người nước ngoài có tư cách lưu trú là vĩnh trú, vợ/chồng của người Nhật, vợ/chồng của người có tư cách vĩnh trú, hoặc người có tư cách định trú.
  3. Kế hoạch kinh doanh, nội dung kinh doanh phải có tính khả thi. Kinh nghiệm, nghiệp vụ của giám đốc (người quản lý) cũng rất quan trọng.

※ Lưu ý: cũng có những trường hợp không được cấp visa dù thoả tất cả các điều kiện trên


Đối với việc xin visa quản lý kinh doanh, cách thức lập bản kế hoạch kinh doanh và các tài liệu đính kèm để đáp ứng điều kiện xin visa v.v… là rất quan trọng.

Trong quá trình tư vấn, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến luật sư đối tác của PG để tư vấn.


Về visa quản lý kinh doanh thời hạn 4 tháng

Từ tháng 4/2015, loại hình visa quản lý kinh doanh mới kỳ hạn lưu trú 4 tháng đã được thiết lập
Loại visa này có những lợi ích riêng mà visa 1 năm không có, tuy nhiên sau kỳ hạn 4 tháng khi xin cấp mới lại visa cũng có rủi ro là có khả năng sau 4 tháng không được cập nhật visa tiếp nên cũng cần chú ý.

※ Khi xin cấp mới lại visa, việc đảm bảo chỗ ở và văn phòng công ty là cần thiết. Người nước ngoài thường gặp khó khăn trong vấn đề này. Công ty bất động sản liên kết với chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết.

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Thành lập công ty cho người nước ngoài" của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group Và Đối Tác

top▲