Thành lập công ty cho người nước ngoài

Thành lập công ty cho người nước ngoài
Hỗ trợ toàn diện việc xin visa quản lý kinh doanh Đối ứng 12 ngôn ngữ

Kế hoạch thành lập công ty dành cho người nước ngoài

Bước 1: Kiểm tra việc trùng tên/giống tên với các công ty khác

Quyết định tên của công ty
Do "cùng một địa chỉ không được sử dụng tên giống nhau" nên chúng tôi sẽ kiểm tra xem có bị trùng/giống tên với các công ty khác trong phạm vi xóm, phường, và thành phố dự định đăng ký thành lập công ty hay không.


Bước 2: Soạn điều lệ và chứng nhận điều lệ

Những khoản mục dưới đây cần phải được ghi trong điều lệ, nếu những mục này không được đưa vào thì điều lệ không có giá trị.

1) Mục đích: nội dung kinh doanh của công ty
2) Thương hiệu: Tên của công ty
3) Địa điểm trụ sở: chỉ ghi đến chi tiết xóm, phường, thành phố cũng được chấp nhận
4) Số vốn điều lệ: số tài sản hoặc số tiền tối thiểu bỏ ra khi thành lập
5) Họ tên hoặc danh tính và địa chỉ của những người khởi nghiệp

Bản điều lệ hoàn chỉnh cần phải được công chứng bởi công chứng viên.
※1 Đóng dấu lên bản điều lệ, kèm theo giấy chứng nhận con dấu.
※2 Trường hợp người đầu tư hoặc quản lý đang sống ở nước ngoài thì cần có con dấu và giấy chứng nhận con dấu đó hoặc chữ ký được chứng nhận tại nước đó.


Bước 3: Chuyển vốn điều lệ

Khi đăng ký thành lập công ty, cần phải đính kèm tài liệu chứng minh việc chi nạp vốn

 1. Tài liệu chứng minh số tiền được giám đốc hoặc thành viên ban chấp hành chi nạp tại đơn vị thực hiện việc chuyển tiền ※ Nếu trên tài liệu ghi số tiền được chi nạp là bằng ngoại tệ thì cần ghi rõ 2 nội dung sau:
  ① Tỉ giá hối đoái vào ngày chi nạp (ví dụ: ○ngày ○tháng ○năm 1 dolar ≒○yên)
  ② Số tiền bằng yên Nhật được quy đổi dựa vào tỉ giá hối đoái tại ngày chi nạp
 2. Bản copy sổ tài khoản ngân hàng có số tiền được chi nạp hoặc bản sao kê chi tiết giao dịch của ngân hàng có số tiền được chi nạp ※ các giấy tờ trên phải bao gồm những thông tin sau (kể cả sao kê chi tiết giao dịch của Internet banking)
  ① Tên ngân hàng và tên chi nhánh
  ② Lịch sử chi nạp vốn điều lệ
  ③ Tên chủ tài khoản

◆Trong trường hợp không lấy được các giấy tờ nêu trên, vui lòng liên hệ để được tư vấn.


Bước 4: Đăng ký thành lập công ty (Sở tư pháp)

Nộp hồ sơ xin đăng ký thành lập công ty đã được chuẩn bị hoàn tất tại Sở tư pháp
Ngay khi được cấp phép (thừa nhận) việc thành lập công ty thì có thể lấy được bản chứng nhận điều khoản đăng ký (bản sao Sổ đăng ký công ty) và đăng ký con dấu giám đốc đại diện của công ty.


Bước 5: Thủ tục sau khi thành lập công ty

・Mở tài khoản ngân hàng của công ty
・Báo cáo đến sở thuế (thông báo thành lập văn phòng chi trả lương...)
・Báo cáo đến cơ quan chính quyền địa phương
・Báo cáo đến sở kiểm định tiêu chuẩn lao động
・Báo cáo đến cơ quan lương hưu Nhật Bản

Chúng tôi đã giải thích các điều kiện cần thiết cho việc thành lập công ty ở phần trên, tiếp theo là những nội dung mà chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong việc thành lập công ty.

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Thành lập công ty cho người nước ngoài" của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group Và Đối Tác

top▲